KONFERENCJE

Konferencje "Psychologia ekonomiczna"

2020 - Instytutu Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu SWPS (dr hab. Alicja Grochowska, prof. Uniwersytetu SWPS), planowane miejsce: Białowieża, planowany czas: 13-15 maja 2020

2019 - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu (dr Maciej Kościelniak)

2018 - Akademia Leona Koźmińskiego (organizatorzy: dr Sabina Kołodziej, dr Łukasz Markiewicz)


2015 - Uniwersytet Gdański (organizator: dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG)

2014 - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu (organizator: dr Agata Gąsiorowska)

2013 - Uniwersytet Warszawski (organizator: dr hab. Dominika Maison)


2011 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (organizator: dr Elżbieta Kubińska)

2010 - Uniwersytet Gdański (organizator: dr hab. Anna Zawadzka)

2009 - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (organizator: dr Elżbieta Kubińska)

2008 - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, WZ Wrocław (organizator: dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz)

2007 - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (organizator: prof. dr hab. Tadeusz Tyszka)