Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: Prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka

dr hab. Małgorzata Niesiobędzka

dr hab. Krystyna Adamska

dr Robert Bęben

dr Dorota Godlewska-Werner

dr Aleksandra Peplińska

dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska

mgr Jakub Wierzbicki

mgr Martyna Wojtaś

 

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka dr hab. Agata Gąsiorowska

Prof. UŚ dr hab. Małgorzata Górnik-Durose

dr hab. Małgorzata Niesiobędzka

Prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka