Miejsce konferencji
Konferencja odbędzie się we wrocławskim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej


ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław