Rejestracja i opłaty
Podstawowa opłata za udział w konferencji ASPE 2014 wynosi
- 300 zł przy płatności do 30 kwietnia 2014
- 350 zł przy płatności po 1 maja 2014

Opłata za udział w konferencji ASPE dla doktorantów wynosi
- 225 zł przy płatności do 30 kwietnia 2014
- 275 zł przy płatności po 1 maja 2014

Opłata ta zawiera, m.in.:
1. Materiały konferencyjne
2. Przerwy kawowe i wyżywienie podczas konferencji
3. Udział w uroczystej kolacji w dniu 9.05.2014

Uczestnicy którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2014 roku.

Jeśli uczestnik zapłacił już składkę na ASPE za rok 2014, opłata konferencyjna wynosi:
- 150 zł przy płatności do 30 kwietnia 2014
- 200 zł przy płatności po 1 maja 2014

Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona przelewem na konto ASPE:

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
mBank 23114020040000390274881018

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby/osób, za którą/e dokonywana jest opłata, oraz dopisanie: „opłata za konferencję ASPE 2014”. Rachunek będzie gotowy do odbioru podczas konferencji.