Organizatorzy i kontakt
Kontakt:
aspe2017.wroclaw@swps.edu.pl

Komitet naukowy:
Dr Jakub Traczyk (przewodniczący)
Dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS
Dr hab. Michał Krawczyk
Dr Agata Sobków
Dr Anna Hełka
Dr Łukasz Markiewicz
Dr Elżbieta Kubińska

Komitet organizacyjny:
Dr Agata Sobków (przewodnicząca)
Dr Jakub Traczyk
Mgr Anna Połeć
Mgr Kamil Fuławka