Zgłaszanie wystąpień
Podczas konferencji planowane są dwie formy wystąpień:
  • Referat: 15 minut prezentacji (+ 5 minut dyskusji) 
  • Krótkie wystąpienie (Pięciominutówka): 5 minut prezentacji (dyskusja ogólna na koniec sesji)

Celem tej nowej formy wystąpień (Pięciominutówek) jest przedstawienie w sposób zwięzły i skondensowany aktualnie podejmowanych problemów badawczych, wyzwań stojących przed naukowcami oraz stymulowanie dyskusji w obszarze psychologii ekonomicznej. W trakcie trwania sesji z Pięciominutówkami, nie będą planowane inne wydarzenia/prezentacje. Po jej zakończeniu odbędzie się przedłużona przerwa kawowa, podczas której możliwa będzie dyskusja z prelegentami. Do wyboru tej formy zapraszamy w szczególności w przypadku prezentacji:
  • pomysłów na badania lub granty 
  • intrygujących hipotez 
  • wstępnych wyników badań 
  • zaskakujących (nieoczekiwanych) wyników badań 
  • replikacji znaczących badań 
  • nowych metod pomiarowych 
  • nowych metod analizy danych 
  • nowych idei i trendów