Organizatorzy i kontakt
Kontakt:
aspe@kozminski.edu.pl

Komitet naukowy:
Dr Łukasz Markiewicz (przewodniczący) 
Dr Sabina Kołodziej
Dr Katarzyna Idzikowska
Dr Michał Białek
Dr Marcin Malawski
Dr Jakub Traczyk
Dr Elżbieta Kubińska
Dr Przemysław Kusztelak
Dr Agata Trzcińska

Patronat naukowy konferencji: prof. Tadeusz Tyszka

Komitet organizacyjny: 
Dr Sabina Kołodziej (przewodnicząca) 
Dr Łukasz Markiewicz
Dr Katarzyna Idzikowska
Dr Przemysław Sawicki