Zgłaszanie wystąpień (językiem wystąpień i zgłoszeń jest j.polski)
Zgłaszanie propozycji wystąpień (ZAKOŃCZONO) 6.12.2017 do 05.03.2018
Recenzja i powiadomienie autorów zgłoszeń o decyzji (ROZESŁANO) 30.03.2018
Rejestracja na konferencję i wpłata niższej opłaty konferencyjnej  (ZAKOŃCZONO) 28.03.2018 do 23.04.2018
Rejestracja na konferencję i wpłata standardowej opłaty konferencyjnej (W TRAKCIE) 24.04.2018 do 15.05.2018

Zgłaszanie wystąpień jest już ZAMKNIĘTE. 

Zgłaszanie wstąpień przez portal "Microsoft Conference Management Toolkit".
Wymagane kroki:
1) Utworzenie konta w portalu CMT korzystając z adresu jednostki naukowej: (np. @....edu.pl ) i wpisując w polu "Organization" polską nazwę np. Akademia Leona Koźmińskiego zamiast jej anglojęzycznego odpowiednika). 
2) Utworzenie zgłoszenia zgodnie z formularzem (limit dla abstraktu wystąpienia to 4000 znaków)
Podczas konferencji planowane są dwie formy wystąpień: 
  • Referat: 15 minut prezentacji (+ 5 minut dyskusji) 
  • Krótkie wystąpienie (Pięciominutówka): 5 minut prezentacji (dyskusja ogólna na koniec sesji)

Uwagi:
- Pomimo faktu, iż formularz zgłoszenia jest w języku angielskim, prosimy o wypełnienie go w języku polskim (w szczególności: tytuł wystąpienia, abstrakt, afiliacja autora - wszystko w j. polskim)
- Wszelkie powiadomienia z systemu przychodzą z adresu Microsoft CMT <email@msr-cmt.org>.
W przypadku kilku zgłoszeń spójnych tematycznie, będących częścią większego projektu badawczego, prosimy o po dokonaniu zgłoszeń w systemie o kontakt mailowy z organizatorami. W miarę możliwości organizacyjnych postaramy się umieścić wystąpienia w ramach jednej sesji.
Celem "krótkich wystąpień" (Pięciominutówek) jest przedstawienie w sposób zwięzły i skondensowany aktualnie podejmowanych problemów badawczych, wyzwań stojących przed naukowcami oraz stymulowanie dyskusji w obszarze psychologii ekonomicznej. Do wyboru tej formy zapraszamy w szczególności w przypadku prezentacji: 
  • pomysłów na badania lub granty 
  • intrygujących hipotez 
  • wstępnych wyników badań 
  • zaskakujących (nieoczekiwanych) wyników badań 
  • replikacji znaczących badań 
  • nowych metod pomiarowych 
  • nowych metod analizy danych 
  • nowych idei i trendów
https://www.facebook.com/events/134852530556455/