Konkurs Szare Komórki 2018

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej ASPE ogłasza konkurs „SZARE KOMÓRKI 2018” na najlepszą studencką pracę badawczą z zakresu psychologii ekonomicznej

 

Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich1  prac badawczych z zakresu psychologii ekonomicznej oraz popularyzacja tej tematyki. Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej zrealizowane w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń.

 

Prace konkursowe oceniane będą przez członków kapituły konkursu w składzie:

  • Prezes ASPE, dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
  • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Gąsiorowska (Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
  • dr Anna Hełka (Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
  • dr Anna Macko (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
  • dr Elżbieta Kubińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • dr hab., prof. UG Małgorzata Niesiobędzka (Uniwersytet Gdański)
  • dr Jakub Traczyk (Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)

W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody:

 

1. Nagroda główna dla autorów zwycięskiej pracy: 1500 zł 

2. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 2-gie miejsce: 1000 zł 

3. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 3-cie miejsce: 500 zł 

 

Laureaci konkursu otrzymają ponadto roczną prenumeratę czasopisma Decyzje oraz zostaną zaproszeni na XII Konferencję „Psychologia Ekonomiczna 2018”

 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna (po uwzględnieniu uwag recenzentów)

 

Prace konkursowe w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna należy przesłać drogą elektroniczną na adres: agasiorowska@swps.edu.pl do 28 lutego 2018r.

[EDIT] Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do poniedziałku 5 marca 2018 (włącznie).


Regulamin konkursu Szare Komórki 2018 i szczegółowe wytyczne dla Autorów prac konkursowych dostępne są na stronie www.aspe.info.pl

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trakcie XII Konferencji Psychologia Ekonomiczna (Konstancin-Jeziorna, 16-18 maja 2018r.)

 


1 Dotyczy prac studentów studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski

https://www.facebook.com/events/153543275437847/

ĉ
ASPE,
7 gru 2016, 13:09