Konkurs Szare Komórki 2019

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej ASPE ogłasza konkurs „SZARE KOMÓRKI 2019” na najlepszą studencką pracę badawczą z zakresu psychologii ekonomicznej

 

Celem konkursu jest promocja najlepszych studenckich1 prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych oraz popularyzacja tej tematyki. Podstawą prac konkursowych mogą być eksperymenty lub inne prace badawcze z zakresu szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej, ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej oraz finansów behawioralnych, a także zachowań konsumenckich czy psychologii organizacji, zrealizowane w ramach: studenckich projektów badawczych lub prac dyplomowych, ukończone maksymalnie 2 lata przed terminem zgłoszeń.


Prace konkursowe oceniane będą przez członków kapituły konkursu w składzie:

  • Prezes ASPE, dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
  • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Gąsiorowska (Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
  • dr Maciej Kościelniak (Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
  • dr Elżbieta Kubińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • dr Anna Macko (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
  • dr hab., prof. UwB Małgorzata Niesiobędzka (Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr Jakub Traczyk (Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)

W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody:

 

1. Nagroda główna dla autorów zwycięskiej pracy: 1500 zł 

2. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 2-gie miejsce: 1000 zł 

3. Nagroda dla Zespołu, który zajmie 3-cie miejsce: 500 zł 

 

Laureaci konkursu otrzymają ponadto roczną prenumeratę czasopisma Decyzje oraz zostaną zaproszeni na XIII Konferencję „Psychologia Ekonomiczna 2019”

 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna (po zredagowaniu ich w formie artykułu przygotowanego zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna i uwzględnieniu uwag recenzentów)


Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: agasiorowska@swps.edu.pl do 1 marca 2019r (włącznie).

[edit: Termin zgłaszania prac konkurswych wydłużono do 15 marca 2019 (włącznie)]


Regulamin konkursu Szare Komórki 2019 i szczegółowe wytyczne dla Autorów prac konkursowych dostępne są na stronie www.aspe.info.pl

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trakcie XII Konferencji Psychologia Ekonomiczna (Poznań, 8-10 maja 2019r.)

 


1 Dotyczy prac studentów studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków uczelni wyższych z całej Polski

https://www.facebook.com/events/2173808512880784/

Ċ
Łukasz Markiewicz,
15 sty 2019, 09:32
Ċ
Łukasz Markiewicz,
20 lut 2019, 06:50
Ċ
Łukasz Markiewicz,
15 sty 2019, 09:32
ĉ
Łukasz Markiewicz,
16 sty 2019, 02:28