WŁADZE

Prezes: dr Sabina Kołodziej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Wiceprezes: dr Elżbieta Kubińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Wiceprezes: dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Poprzedni przewodniczący: 
prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,  II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)

Komisja rewizyjna:
dr Michał Białek (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr hab. Małgorzata Niesiobędzka (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Anna Macko (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)